Sportkempen

Sportlab Westerlo

Privacy policy

Pieters CC BVBA (divisie WestFit), gevestigd aan Eilardusstraat 10, 2260 Westerlo, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sportkempen.be
Eilardusstraat 10, 2260 Westerlo, België
+32 477 59 88 38

Stijn Sprenghers is de Functionaris Gegevensbescherming van Pieters CC BVBA (divisie WestFit). Hij/zij is te bereiken via Stijnsprenghers@icloud.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stijnsprenghers@icloud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pieters CC BVBA (divisie WestFit)) tussen zit. Pieters CC BVBA (divisie WestFit) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress (en plugins) en google forms.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
  • Reden: registratie wedstrijd en identificatie deelnemer.
  • Bewaartermijn: tot één week na de wedstrijd.
 • Geslacht:
  • Reden: categorisatie voor wedstrijdreeks.
  • Bewaartermijn: tot één week na de wedstrijd.
 • Geboortedatum
  • Reden: categorisatie voor leeftijdscategorieën.
  • Bewaartermijn: tot één week na de wedstrijd.
 • Adresgegevens
  • Reden: inschatting bereik deelnemersveld.
  • Bewaartermijn: tot één week na de wedstrijd.
 • E-mailadres
  • Reden: algemene contactmethode om deelnemer te bereiken voor informatie over het evenement en eventuele veranderen die cruciaal zijn om door te spelen.
  • Bewaartermijn: tot één week na de wedstrijd.

Indien er voor het ingeschreven evenement een uitslag wordt opgesteld na afloop van het evenement, dan wordt de voornaam, achternaam, het geslacht en de afgeleide leeftijdscategorie opgenomen in deze uitslag. Deze uitslag blijft permanent beschikbaar via www.sportkempen.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen geen persoonlijke gegevens met personen van andere organisaties of bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pieters CC BVBA (divisie WestFit) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stijnsprenghers@icloud.com. . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pieters CC BVBA (divisie WestFit) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pieters CC BVBA (divisie WestFit) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via stijnsprenghers@icloud.com.